הלוואות בהחזר צ'קים

לבדיקת זכאותכם להלוואה [חינם] השאירו פרטים

הלוואה בהחזר צ'קים בדומה לכלל ההלוואות, הינה תהליך אשר הלווה, אדם פרטי או חברה, לווים כסף מגוף או חברה למשך תקופת זמן מוגבלת. הלווה מתחייב להחזיר את מלוא סכום ההלוואה ולרוב, תשלום נוסף אשר נקבע כאחוז מהסכום הנלווה (ריבית). בתהליך הלוואה בצקים, הגוף המלווה הינו חברה חוץ בנקאית, כלומר, אינה בנק (לרוב הגוף המלווה הוא בנק) והלווה מעביר צ'קים דחויים, אותם החברה פודה בתאריכים המוסכמים מראש. להלוואה בהחזר בצ'קים ישנם יתרונות וחסרונות, עליהם יפורט ויורחב.

מנגנון תהליך ההלוואות

הלוואה הינה עסקה בה גוף או חברה, לרוב בנק ולפעמים אדם פרטי, מלווים כסף לאדם פרטי או גוף אחר. הגוף שנותן את הכסף נקרא "מלווה" והגוף שמקבל את כסף נקרא "לווה". ההלוואה, כפי שמעיד עליה שמה, הינה לתקופת זמן מוגבלת וחלה על הלווה חובה על החזרת הכסף לגוף המלווה, בתנאים שונים המוסכמים מראש.  סכום הכסף שניתן בהלוואה נקרא "קרן".

ישנם סוגים רבים של הלוואות אשר הזכויות והחובות בהן משתנות בין עסקה לעסקה. ניתן למצוא עסקאות של הלוואות פשוטות, בהן הלווה מחויב להחזרת סכום הקרן בלבד. דוגמה טובה לכך הינה, הלוואות הניתנות על ידי גמילות חסדים (גוף הפועל ללא מטרות רווח). ברוב המקרים והעסקאות, מחויב הלווה בתשלום נוסף מעבר לסכום הקרן – תשלום נוסף זה נקרא "ריבית". הריבית תחושב לרוב כאחוז מסוים מן סכום הקרן, ותשתנה בהתאם לסוג ההלוואה והחלטת הגוף המלווה בהתאם למדדים משתנים בכלכלה.

ישנו סוג נוסף של הלוואה, בה הלווה משעבד בטוחות למלווה- במידה והלווה אינו עומד התחייבות תשלום הקרן, הבטוחה שלו עוברת לבעלות המלווה. למשל בטוחה יכולה להיות נכס שבבעלות הלווה.

מטרת הלוואה

מטרת הלוואה היא לאפשר ללווה לבצע פעולה כלכלית (ברוב המקרים פעולה מיידית), אשר מצבו הכלכלי והכספי אינו מאפשר לו לבצע פעולה זאת. ללא שימוש בהלוואה, יצטרף הגוף הדורש לבצע את הפעולה הכלכלית, לחסוך כסף במשך תקופת זמן מסוימת ואין הוא יכול לבצע את הפעולה באופן מיידי.

לצורך לדוגמה, אדם הרוצה לרכוש רכב בסכום של 30,000 ₪, ואין לו את היכולת הכלכלית לבצע פעולה זאת, עומדות בפניו שתי אפשרויות. הראשונה הינה, לחסוך כסף במשך זמן ואז תהיה ביכולתו לרכוש את רכב. אפשרות נוספת, לקיחת הלוואה אשר תקדים את רכישת הרכב באופן ניכר. אמנם כעת, רכישת הרכב תהיה יקרה יותר עקב תשלומי ריבית, אך היתרון המרכזי הוא ההנאה ברכישה המיידית ולפעמים גם ערך כלכלי. במקרה זה, רכישת רכב באופן מיידי חוסכת הוצאות משתנות כמו הוצאת כספית על חוברה ציבורית, עליית מחירי הרכבים בשוק וכיוצא בזאת.

מנגנון עסקאות הלוואות בהחזר צ'קים

הלוואה בהחזר צ'קים הינה עסקה בין שני גורמים, הגוף הלווה (אדם פרטי או חברה) והגוף המלווה. הלוואה מסוג זה נועדה לצורכם של אנשים אשר זקוקים לסכומי כסף יחסית נמוכים (לרוב סכומי הנמדדים בעשרות אלפי שקלים) באופן מיידי, אך אין ביכולתם או ברצונם לפנות לבנק לצורך ההלוואה הדרושה (בהמשך הרחבה ופירוט על מצב זה). ניתן להבין מכך שהגוף המלווה בהלוואה בהחזר צ'קים, הינו גוף חוץ בנקאי (אינו בנק), דהיינו,  חברה פיננסית אשר יש ביכולתה להלוות סכומי כסף רבים ללווים שונים. חשוב לציין כי החברה בחוץ בנקאית מחויבת באישור משרד האוצר, בסיפור שירות של הלוואות בהחזר צ'קים.

איך תהליך הלוואה בהחזר צ'קים עובד?

כדי שעסקת ההלוואה בהחזר צ'קים תתקיים, על הלווה להיות בעל חשבון בנק פעיל ופנקס צ'קים על שם אותו חשבון, המתנהל על שמו. בנוסף, שכירים צריכים להציג תלושי שכר אחרונים ועצמאיים דו"חות הפסד ורווח לאישור עקרוני בלבד. במידה וללווה יש את תנאים המתאימים כנכתב לעיל, הוא פונה לאחת מן החברות הפיננסיות (חברה חוץ בנקאית) אשר עוסקות במתן הלוואה בהחזר צ'קים. הגוף הלווה מהחליט על סכום הכסף אותו מעוניין לקבל וכן, רושם צ'קים דחויים (צ'קים אשר נפדים בתאריך עתידי ולא לפני) –מספר הצ'קים הדחויים נקבע בהתאם לתנאי העסקה וכך גם הזמן בו נפדה כל צ'ק. כלל סכומי הצ'קים מכסים את הקרן ובנוסף את הריבית. ברוב במקרים, הלוואה מסוג זה, הינה לתקופת זמן קצרה יחסית – עד שנים בודדות ולא למשך של עשרות שנים כמו הלוואות לצורך קניית בית מגורים.

לצורך ההבנה, דוגמא לכך, ניתן לראות בצורך של אדם פרטי בסכום של 40,000 ₪ על מנת פיתוח מוצר חדש בתחום הספורט, אותו ירצה למכור בעתיד. אין ביכולתו של אדם זה לפנות לבנק ולדרוש, כלומר הבנק לא יאשר לו לקבל הלוואה מסיבות שונות. לכן, הוא פונה לחברה חוץ בנקאית אשר עוסקת בהלוואות בהחזר צ'קים ומבקשה הלוואה בסכום המדובר. לצורך הדוגמה, מתבצע הסכם בו האדם רושם 24 צ'קים הדחויים אשר סכומו של כל צ'ק הינו 2000 ₪, כלומר, תשלום כולל של 48,000 ₪ אשק נפרש לתשלום חודשי במשך 24 חודשים, הכולל תשלום ריבית של 20% מסכום הקרן.

מדוע בנק לא יסכים לאשר הלוואה?

במקרים רבים, שואפים הלווים, לדרוש הלוואה מאחד הבנקים במדינה. הסיבה המרכזית לכך, הינה שהריבית לקרן שאותה דורש הבנק קטנה יחסית ביחס להלוואות הנלקחות מחברות חוץ בנקאיות. אך ישנן סיבות בגינם הבנק אינו יסכים לאשר את ביצוע עסקת הלוואה. הסיבה העיקרית שבעקבותיה ההלוואה לא תאושר, הינה אורח חיים כלכלי בעייתי של הלווה, שאינו משרה תחושת ביטחון אצל הבנק, שהלווה יוכל להחזיר סכום הקרן ובנוסף ריבית.

הבנק, בודק בעזרת הגוף הלווה את אורח חייו הכלכלי – הכנסותיו החודשיות, הוצאותיו וכיוצא בזה. במידה והבנק צופה כי בעקבות הכנסותיו, של הגוף הדורש הלווה, ביחס להוצאותיו, אין ביכולתו להחזיר את הסכום הקרן והריבית . לכן, הבנק יקבל החלטה שלא לאשר את עסקת הלוואה,  מפני שאם הגוף הלווה אינו מצליח להחזיר את סכום הקרן והריבית, הבנק מפסיד סכום כסף נכבד ללא תמורה.

סיבה נוספת לכך שבנק לא יאשר עסקת הלוואה עם הדורש לכך, היא הגעה לגבול 'האובליגו'. 'אובליגו, הינו מונח לכלל ההתחייבויות של גוף פרטי או חברה לבנק. למשל, אדם אשר נכנס למינוס בחשבונו בבנק, חייב לבנק סכום כסף מסוים. דוגמה נוספת של התחייבות היא הלוואה (יש לציין כי ניתן לקחת מעבר להלוואה אחת מבנק). במצב בו, אדם מגיע לגבול ה'אובליגו', אשר נקבע כחלק מהסכם הצטרפות לבנק, אין ביכולתו של אדם להיות בעל התחייבות נוספות לבנק או לדוגמה שימוש בתשלום בכרטיס אשראי. בעקבות כך, במצב של גבול ה'אובליגו', הבנק לא יאשר לקיחה של הלוואה נוספת.

חשוב לציין, כי להלוואה בהחזר צ'קים בדומה לכלל ההלוואות, ישנם יתרונות וחסרונות, עליהם יפורט ויורחב להלן:

יתרונות ההלוואה בהחזר צ'קים

  1. היתרון המרכזי בהלוואות בהחזר צ'קים הינו שאין צורך בביטחונות ובדיקת אורח החיים הכלכלי של הגוף הדורש הלוואה הוא מינימלי. כלומר, ישנו צורך בחשבון בנק פעיל ופנקס צ'קים רשום על אותו שם בלבד, כנכתב לעיל. יתרון זה מקנה, זמינות מיידית לכסף , מהסיבה העיקרית, שהחברה החוץ בנקאית תאשר בתהליך מהיר ופשוט יחסי את הלוואה וכן, הכסף יועבר באופן כמעט מיידי.
  2. יתרון נוסף הינו שהלוואה מחברה חוץ בנקאית אינה משפיעה על סך ההתחייבויות לבנק (האובליגו), וכך מתאפשר שימוש נוסף בתשלום בכרטיסי אשראי וכן התחייבויות נוספות לבנק.
  3. לרוב, החברה החוץ בנקאית שמספקת את ההלוואה בהחזר צ'קים, מאפשר ללווה לבחור את הדרך בה יחזיר את תשלום הקרן והריבית- כמות הצ'קים הדחויים וסכומם.

חסרון ההלוואה בהחזר צ'קים

החיסרון המרכזי והגדול בהלוואה בחזר צ'קים הינו הריבית הגבוהה. בשל התהליך המהיר והפשוט של הלוואה וכן לקיחת סיכון גדול של הגוף המלווה באישור ההלוואה (בדיקה מינימלית של אורח החיים הכלכלי), אחוז הריבית הנלקח מן סכום הקרן הוא גבוה יחסית להלוואות הנלקחות מהבנקים. ברוב המקרים ביצוע עסקת הלוואה מהבנק מלווה באחוז ריבית שנמדד עד כ-5 אחוזים, ואם כי בלקיחת הלוואה בהחזר צ'קים, נמדד אחוז הריבית עד כ-20 אחוזים.

ניתן לראות כי ישנו חיסרון אחד אל מול כמה יתרונות, ברם משקלו של חיסרון זה הינו רב – כאשר גוף רוצה ללוות כסף, הוא שואף לתשלום אחוז ריבית נמוך ככל הניתן. במקרה זה, יש לבדוק האם ריבית הגבוהה שווה את יתרונות הלוואה מסוג זה.